کدوم ماشین حساب؟؟؟

به نظر شما کدوم ماشین حساب درست حساب کرده؟؟؟؟؟!

ماشین حساب1یا ماشین حساب 9؟؟؟؟!!

/ 7 نظر / 42 بازدید
شیما

سلام چه طوری دیگه می دونی چی شده امروز اینترنتمون وصل شد بهتر از این هم هست

شیما

به خاطر ماشین حساب یکی ضرب کرده یکی تقسیم

محمد

سفیده درست حساب کرده . چون جواب میشه 9 3:6= 3 1+2 3 3.3=9

سحر

می تونم بگم همتون بی سوادید .... ابتدا1+2 3×2 6÷6=1 اولویت ها بلد نیستید[خنثی][خنثی]

علی

سلام[لبخند].ماشین حساب من 1 اورد[پلک]

علی

سلام[لبخند].ماشین حساب من 1 اورد[پلک]