معما 2

آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است!

/ 1 نظر / 6 بازدید
شیما

کوثر به حل وسط رسیدم من اونو عوض کردم به اسمم چون که سر گروه ادبیات باوی که ما مسابقه هست گفت که باید این طور باشه بعد اونم باش عوض شد بعد اومدم اونارو به اسم من تو گذاشتم نظرت چیه؟[شرمنده]