عجایب عدد7

عجایب جهان 7تا است.

رنگین کمان 7رنگ دارد.

اسمان 7طبقه دارد.

سوره حمد که اولین سوره قران است 7ایه دارد.

7نت موسیقی وجود دارد.

موسیقی ایران ویونان 7دستگاه دارد.

طواف7بار است.

سفره سال نو نیز 7س دارد.

/ 2 نظر / 16 بازدید
شیما

سلام چطوری کجا هستی امروز خوش گذشت.من معصومه بعد از اینکه رفتیم بهش گفتم اگه موندیم بخدا من و اون تنها راه میرفتیم بد بود باید می موندیم[خنثی]